Where "lv_btnmatrix_set_align" in V8

I want to know where “lv_btnmatrix_set_align” in V8 ?